Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

4/ DLP / zadání 06

Následující zadání vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení.

Vypracovaná zadání zasílejte pravidelně po každém cvičení .


Úkoly - zadání 06

  1. Zpracujte návrh loga vaší firmy. Doplňte o legendu, či vysvětlení z reklamního pohledu.
  2. Navrhněte základní pravidla firemního stylu - vnitřní podobu provozovny, barevné ladění, oblékání pracovníků apod.
  3. Navrhněte podobu firemních dokumentů - hlavičkový papír, vizitky apod.
  4. Zpracujte návrh reklamního prospektu propagující obecně vaší firmu.