Obsah prezentace zavřít okno


Úvod

Pro navázání kontaktu se zákazníky musí firma ovládat vhodné komunikační nástroje.

Aby pak byla celá komunikace efektivní musí být jednotlivé prvky marketingového mixu správně integrovány v jeden jasný celek, který bude zákazníkovi sdělovat jednotnou zprávu.

Odkazy