Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

Příprava reklamní strategie

Používat mezigenerační postoj

Senioři nechtějí být izolovanou skupinou, a proto nemají rádi reklamu zobrazující pouze lidi starší padesáti let.

Vždy je ukazujeme s partnery nebo ještě lépe s dětmi a vnoučaty, protože ti jsou v životě seniorů velmi důležití.

Studie dokazují, že babičky preferují a příznivě reagují na reklamy, které zobrazují tradiční úlohu prarodičovství (tzn. kde jsou prarodiče středem pozornosti).

Jiný způsob mezigeneračního postoje představuje jejich zobrazení spolu s mladými lidi. Tyto představy jsou efektivní rovněž tehdy, uvědomují-li si senioři svou roli v rodině a ve společnosti a necítí se izolováni nebo odstrčeni.