Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

Příprava reklamní strategie

Kreativní reklamní nápad

Oslo Sponveier chtěl, aby stávající cestující využívali veřejnou dopravu ještě více než dosud, a zamýšlel také získat nové cestující.

K dosažení těchto cílů bylo nutné nějak zjednodušit její používání, což souviselo se způsobem prodeje jízdenek.

Firma proto zavedla prodej sezónních jízdenek v trafikách a prodejnách novin časopisů.

Kampaň ukazovala kontrolu jízdenek v autobuse. Samolibě vyhlížející žena drží v ruce jízdenku připravenou pro revizora, a právě v okamžiku, kdy k ní přichází, tak jakýsi grázlík sedící vedle ní jízdenku vytrhne z ruky a sní ji. Pak ukáže svou sezónní jízdenku revizorovi.

Slogan zněl "chytří lidé kupují sezónní jízdenky - ne lístky na jednu jízdu".