Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

Příklady reklamní kampaně

Vyhodnocení efektivnosti

Marketéři by měli vědět, jaký obrat přinesla každá koruna vynaložená na komunikaci.

Údaje o rozpočtu komunikace by měly být shromažďovány současně s obratem za jednotku času (tři měsíce, rok apod.) a na tomto základě pak odhadovat vývoj vztahu mezi nimi.

Například:

S = 1,5 + 0,2 x A

Z toho dospějeme k závěru, že během určité doby každá koruna investovaná do reklamy přinese 0,2 koruny dodatečného obratu.