Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

Příklady reklamní kampaně

Vyhodnocení efektivnosti

Dále se dá modelovat nákladová funkce firmy ke kalkulaci ziskovosti reklamy.

Komunikační aktivity mají tzv. posunutý efekt, tzn. že reklama realizovaná dnes nepovede okamžitě k obchodním výsledkům.

Tento efekt lze modelovat následovně:

S(t) = 1,5 + 0,2 x A(t) + 0,8 x S(t - 1)