Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

Otázky k zamyšlení

 

  1. Uveďte ukazatele měření dopadu reklamní kampaně.
  2. Jaké mohou být cíle reklamní kampaně? Uveďte příklady.
  3. Definujte současné pojetí přímého marketingu.
  4. Jaké jsou cíle a cílové skupiny přímého marketingu?
  5. Uveďte příklady přímého prodeje.
  6. Uveďte příklady nástrojů přímého marketingu.
  7. Jaké výhody poskytuje interaktivní televize?
  8. Co představuje a jaké je vužití databázového marketingu?