Obsah prezentace zavřít okno


Úvod

Stejně tak, jako je možné vyhodnocovat úspěšnost jednotlivých reklamních sdělení, je možné vyhodnocovat celé kampaně a  je to nezbytně nutné.

Z vyhodnocení vyplývají závěry pro určení úspěšnosti a efektivnosti kampaně a možnost její úpravy či alespoň poučení do budoucna.

Dále se zaměříme na reklamní nástroje přímého marketingu a reklamy.

Odkazy