Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

Otázky k zamyšlení

 

  1. Co je cílem práce s veřejností a k čemu ji lze využívat?
  2. Jak navazuje činnost PR na ostatní prvky marektingového mixu?
  3. Jaké jsou silné a slabé stránky činnosti PR?
  4. Jaké jsou cílové skupiny jednotlivých forem PR činnosti?
  5. V čem je důležité udržovat dobré vztahy s médii?
  6. Na základě čeho lze měřit efektivnost PR. Uveďte příklady.
  7. Jakých nástrojů využívají marketingové PR?
  8. Uveďte příklady, jaké nástroje lze využívat pro jaké komunikační kanály.