Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

4/ Otázky k zamyšlení

 

  1. Jaké znáte typy veletrhů a výstav? Uveďte příklady.
  2. Uveďte typy obchodních výstav a čím se odlišují.
  3. Uveďte, jaké komunikační cíle může veletrh naplňovat.
  4. Jaké cíle lze sledovat účastí na veletrhu, uveďte na příkladech.
  5. Kdo jsou cílové skupiny při účasti na veletrhu?
  6. Popište postup plánování účasti na veletrhu.
  7. Vyberte základní body, na které je třeba myslet při přípravě účasti na veletrhu.
  8. Uveďte, jak lze měřit a srovnávat efektivnost výstavy.