Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

Otázky k zamyšlení

 

  1. Co je předpokladem dobré prezentace na veletrhu?
  2. Jaká je doporučovaná struktura prezentace firmy, uveďte na příkladu.
  3. Ve stručnosti shrňte důležité body, které je třeba připravit před vlastní prezentací.
  4. Definujte na příkladech pojem sponzoringu.
  5. Jaké jsou cíle sponzoringu,
  6. Jak sponzorství funguje?
  7. Kdy je působení sponzoringu efektivní?