Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

5/ DLP / zadání 10

Následující zadání vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení.

Vypracovaná zadání zasílejte pravidelně po každém cvičení .


Úkoly - zadání 10

  1. Navrhněte podobu prezentace vaši firmy na regionální všeobecné výstavě a její základní nosné body nebo produkty.
  2. Pro přípravu výstavy sestavte chronologický plán přípravy a zajištění nezbytných úkolů.
  3. Připravte krátké písemné představení firmy pro prezentaci na výstavě.
  4. Vymyslete sponzorské aktivity, které by byly v možnostech vaší firmy.