Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

Proces mediálního plánování

Mediální plán

Reklama byla založena na jedinečném vzhledu a zvuku Pringles, tzn. na tom, co má pro mladé význam (zvláštní pozornost byla věnována oblečení, hudbě a prostředí) a sloganu "Jednou zkusíš a už nemůžeš přestat!"

Jako klíčové médium vybrala firma televizi, aby bylo rychle vytvořeno povědomístimulováno vyzkoušení produktu.

Na některých trzích se v zaváděcí fázi promítaly pětisekundové spoty. Na jiných trzích televizní reklamu doplňovala reklama v rozhlase.

V Izraeli byla použita i venkovní média a kina, kde se rozdávaly Pringles.