Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

Reklamní média

Kinoreklama

V jiné studii jsou však výsledky opačné: polovina diváků nemá reklamu ráda a mnozí by se raději dívali na prázdné plátno.

Respondenti v této studii považují reklamu za hloupou, nevhodnou pro kino a stěžují si, že neplatili za to, aby se dívali na reklamu.

Jiná forma reklamy v kinech, zejména umístění produktu ve filmovém snímku, je považována za vhodnější.

Téměř 70 % filmových diváků na to reagovalo pozitivně, přestože jeden z pěti zastával názor, že umístění produktu by mělo být zakázáno.