Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

Otázky k zamyšlení

 

  1. Popište technická kritéria výběru mediálního mixu.
  2. Co a jak ovlivňuje mediální kontext reklamní kampaně?
  3. Popište na příkladech výhody a nevýhody novinové reklamní kampaně.
  4. Popište na příkladech výhody a nevýhody rozhlasové reklamní kampaně.
  5. Popište na příkladech výhody a nevýhody televizní reklamní kampaně.
  6. Popište na příkladech výhody a nevýhody venkovní reklamy.
  7. Popište na příkladech výhody a nevýhody podomní reklamy.
  8. Popište na příkladech výhody a nevýhody internetové reklamy.
  9. Co je důležité pro dobrý inzerát z hlediska obsahu a vzhledu?
  10. Co je důležité pro dobrý inzerát z hlediska umístění?