Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

1/ Příklady reklamní kampaně

 

Změna postoje jako výsledek reklamní kampaně může být měřena několika způsoby.

Při měření sémantického diferenciálu je vzorku zákazníků prezentován soubor protikladných popisů spolu s pomůckou pro měření (škála se sedmi kategoriemi).

Zákazníci v náhodně vybraném vzorku poměřují každou dvojici vlastností podle jejich existujícího postoje k danému aspektu značky. Po kampani je proveden stejný proces.

Výsledky jsou zprůměrňovány pro každou skupinu, pak se srovnávají a tím je posouzen efekt kampaně.