Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

3/ Otázky k zamyšlení

 

  1. Jaké typy následných testů reklamního sdělení známe?
  2. Jaký je rozdíl mezi následným testováním a hodnotícím výzkumem reklamní kampaně? Uveďte na příkladu.
  3. Co jsou a k čemu se využívají trackingové studie?
  4. Jaké jsou předpoklady efektivní reklamní kampaně?
  5. Popište výsledné efekty spojení strategie a kreativity v reklamní kampani.
  6. Co vyjadřují mediální ukazatele share a rating?
  7. Vyjmenujte, jaké znáte mediální ukazatele, uveďte příklady.
  8. Jaké znáte mediální ukazatele pro tištěná média.