Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

2/ Reklamní média

 

Mediální trh

Sledovanost médií je u nás zjišťována výzkumem Media Projekt, z něhož je možné se dozvědět data o četnosti hlavních titulů denního tisku a časopisů, o poslechovosti českých celoplošných rozhlasových stanic a o části stanic regionálních.

Ročně je dotázáno cca 30.000 respondentů ve věku 12 - 79 let.

Od 1. ledna 2006 je výzkum odhadů četnosti tisku a poslechovost rozhlasů zajišťován dvěma oddělenými projekty s odlišnou metodikou dotazování.