Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

3/ Otázky k zamyšlení

 

  1. Co je a k čemu slouží mediální plán.
  2. Jak probíhá proces mediální plánování?
  3. Jaké jsou jednotlivé fáze procesu mediálního plánování?
  4. Vysvětlete přístup signalizační ekonomické teorie.
  5. Stručně vysvětlete pojmy dosah a váha kampaně.
  6. Jaké znáte průběhy reklamních kampaní z hlediska kontinuity.
  7. Popište kvalitativní kritéria výběru mediálního mixu.
  8. Popište kvantitativní kritéria výběru mediálního mixu.