Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

4/ DLP / zadání 11

Následující zadání vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení.

Vypracovaná zadání zasílejte pravidelně po každém cvičení .


Úkoly - zadání 11

  1. Ze všech dosavadních reklamních nástrojů, které jsem v rámci projektu použili sestavte mediální plán jejich použití.
  2. Navrhněte podobu televizního spotu pro vaši firmu nebo vbáš produkt.
  3. Z celého dlouhodobého projektu zpracujte souvislo seminární práci s jednotlivými vypracovanými zadáními.
  4. V úvaze zhodnoťte celý svůj dlouhobý projekt a uveďte připomínky k jeho zadání.