[halek.info] Prezentace k přednáškám z předmětu PRODEJ A REKLAMA

04. Elektronické formy prodeje

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  úvod

Úvod

Prudké změny v informačních technologiích, umožňují nové propojení s trhem, se zákazníky, s partnery uvnitř firem i mimo ně, s celým světem.

Tímto propojením je elektronický obchod - který funguje v několika rozdílných formách - vůči konečnému zákazníkovi, mezi firmami, mezi zákazníky a nebo směrem od zákazníka k firmě.

Jako každá prodejní technika i elektronický obchod má svá specifika, určitým způsobem se vyvíjí a také je třeba vyhodnocovat jeho efektivnost, k čemuž slouží celá řada informací získaných z provozu webových stránek.

Odkazy

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  01

1. Elektronické obchodování

 

Elektronický obchod

označuje aktivní marketingprodej zboží a služeb na internetu

prudký rozvoj komunikačních technologií přinesl nové metody:

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  02

Elektronické obchodování

Současné možnosti marketingových kontaktů prostřednictvím informačních technologií

Současné možnosti marketingových kontaktů prostřednictvím informačních technologií

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  03

Elektronické obchodování

 

Mezi hlavní faktory, které ovlivnily rozmach elektronického obchodování, patří zejména tyto čtyři:

Internet představuje technologii, která stojí za "novou ekonomikou".

Firmy ho využívají k tomu, aby si vybudovaly užší vztahy se svými zákazníky a partnery, aby efektivněji a účelněji prodávaly či distribuovaly své produkty.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  04

Elektronické obchodování

 

Internet

má v podstatě vliv na všechny nástroje marketingového mixu.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  05

Elektronické obchodování

 

Internet

jako nové interaktivní médium poskytuje firmám možnost:

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  06

Elektronické obchodování

 

Internet

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  07

Elektronické obchodování

Nová ekonomika

Firma Procter & Gamble umožňuje zákazníkům vyjádřit jejich potřeby prostřednictvím řady otázek. Na základě odpovědí sestaví pro každého zákazníka individualizovaný výrobek (např. šampon).

Podobně firma Levi Strauss je schopna masově produkovat na míru šité džínové kalhoty.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  08

Elektronické obchodování

Nová ekonomika

lze rozlišovat dvě základní formy individualizace a přizpůsobování potřebám zákazníků:

Customization

Např. prodavač firmy Levi Strauss zaznamená míry zákazníka a podle nich zhotoví džínové kalhoty, v restauraci číšník zaznamená objednávku typu "více brokolice, žádný sýr a zálivka".

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  09

Elektronické obchodování

Nová ekonomika

Customerization

Zákazník si sám určí rozměry džínových kalhot a požaduje zvláštní prvky, např. barevné záplaty, v restauraci si sám vybere ingredience pro salát.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  10

Elektronické obchodování

Nová ekonomika

Faktory ovlivňující rozvoj "internetové společnosti"

Faktory ovlivňující rozvoj internetové společnosti

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  11

Elektronické obchodování

E-business, e-commerce a e-marketing

E-business

E-commerce

E-marketing

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  12

Elektronické obchodování

E-business, e-commerce a e-marketing

GE Global eXchange Services (GXS) provozuje jednu z největších sítí.

Jejími účastníky je více než 100 000 obchodních partnerů z padesáti osmi zemí (včetně takových gigantů jako 3M, DaimlerChrysler, Target, JCPenney, Sara Lee, Kodak), kteří každý rok uskuteční více než miliardu transakcí a hodnota nakoupeného zboží a služeb dosahuje miliardy dolarů.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  13

Elektronické obchodování

Na obrázku jsou znázorněny čtyři hlavní oblasti elektronického obchodování tak, jak jsou podrobně vyloženy dále.

Využití e-marketingu v praxi

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  14

Elektronické obchodování

B2C (business to consumer) - prodej konečným spotřebitelům

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  15

Elektronické obchodování

B2C (business to consumer) - prodej konečným spotřebitelům

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  16

Elektronické obchodování

B2C (business to consumer) - prodej konečným spotřebitelům

Přesto i tady existují výjimky. Kdo by si pomyslel, že lidé budou kupovat drahé počítače Dell či Hewlett and Packard, aniž by je nejprve vyzkoušeli?

Lidé nyní objednávají on-line široký sortiment zboží - oblečení, knihy, elektroniku, nábytek, květiny či dokonce i hypotéky.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  17

Elektronické obchodování

B2B (business to business) - obchod mezi firmami

Firma Cisco (výrobce sítových zařízení a software) získává přes 80 % objednávek na internetu.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  18

Elektronické obchodování

B2B (business to business) - obchod mezi firmami

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  19

Elektronické obchodování

B2B (business to business) - obchod mezi firmami

Příkladem může být Trane Company, výrobce klimatizačních zařízení a topení.

Tuto firmu postupně oslovilo mnoho firem, které provozují otevřená elektronická tržiště, např. Construction.com, MyPlant.com.

Po zvážení těchto nabídek došla firma k závěru, že tato tržiště nenabízejí nic, co by firma nemohla udělat sama. Proto zřídila vlastní elektronické tržiště, které dovoluje pěti tisícům jejich dealerů kupovat zařízení, plánovat dodávky a vyřizovat záruky.

Web dovoluje firmě Trane zvýšit efektivnost a snižovat náklady, aniž by ztratila kontrolu nad prezentací své značky, a bez rizika boje s konkurencí na otevřeném tržišti.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  20

Elektronické obchodování

C2C (consumer to consumer) - obchod mezi spotřebiteli

Na AOL existuje přes 14 000 chat rooms, kde uživatelé stráví třetinu doby, po kterou jsou připojeni k síti.

Dále jsou zde k dispozici on-line seznamy kontaktů, které umožňují uživatelům zjistit, kdy jsou připojeni jejich známí, a tak si s nimi mohou vyměňovat rychlé zprávy.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  21

Elektronické obchodování

C2B (consumer to business) - obchod iniciovaný zákazníkem

Na serveru Priceline.com potencionální kupující žádají letenky, hotelové rezervace, pronájem aut a dokonce i hypotéky, ale je na firmách, zda jim vyjdou vstříc.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  22

2. Využívání elektronického obchodování

Formy elektronického obchodování

Formy elektronického obchodování

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  23

Využívání elektronického obchodování

Internetové firmy

click-only companies

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  24

Využívání elektronického obchodování

Zdroje příjmů na internetu

 

Prodej výrobků
a služeb

Řadě firem, které se specializují na elektronické obchodování, zajišťují příjmy on-line prodeje zboží a služeb.
Příjmy z reklamy Hlavním zdrojem příjmů může být prodej reklamního prostoru na internetu, např. firma Buy.com měla tak velké příjmy z reklamy, že mohla prodávat výrobky za nákladové ceny.
Sponzoring Některé dot-com firmy mohou získat příspěvky na úhradu vlastních nákladů od sponzorů.
Spolufinancování od aliančních partnerů Firmy, které se specializují na elektronické obchodování, mohou nabídnout partnerským firmám, které jsou ochotny podílet se na spolufinancování, reklamní prostory na vlastních webových stránkách zdarma.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  25

Využívání elektronického obchodování

Zdroje příjmů na internetu

 

Členské poplatky Některé firmy nabízejí možnost využívání svých stránek za poplatek, např. řada on-line novin poskytuje služby uživatelům až po zaplacení předplatného. Firma Auto-by-tel poskytuje dealerům aut, kteří uhradí členské poplatky, informace o zájemcích o nákup nových aut.
Prodej informací
o cílových skupinách
Některé firmy mají vybudovány databáze o uživatelích webových stránek. S jejich souhlasem mohou tyto užitečné informace o cílových skupinách poskytovat jiným firmám za úplatu. V takových případech je nutno dodržovat etické kodexy a právní předpisy.
Poplatky za zprostředkování Některé firmy požadují za zprostředkování kontaktů mezi obchodními partnery na webových stránkách provizi, např. eBay ve výši 1,5 - 5 % za každý realizovaný obchod.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  26

Využívání elektronického obchodování

Zdroje příjmů na internetu

 

Výzkum trhu
a poplatky
za poskytnutí informací
Firmy mohou poskytovat placené informace z oblasti výzkumu trhu, popř. jiné. (Např. Newslibrary požaduje poplatek ve výši 1 - 2 dolary za vyhledávání a zaslání archivovaných novinových článků. LifeQuote sleduje trh životního pojištění a nabízí zájemcům cenové porovnání produktů přibližně padesáti pojišťoven. Za tyto služby požaduje provizi ve výši 50 % ze zaplaceného ročního pojistného pojišťovně, kterou si zájemce na základě poskytnutých informací zvolil.(
Poplatky za reference Firmy mohou získávat příjmy za vyhledané zákazníky, (např. společnost Edmunds získává "nálezné" za každého zákazníka, který vyplní a odešle formulář firmy Auto-by-tel z její webové stránky bez ohledu na to, zda bude skutečně uzavřena kupní smlouva.)

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  27

Využívání elektronického obchodování

Firmy se smíšeným modelem (click-and-mortar companies)

Firma Staples, která dosahuje obratu 10,7 miliardy dolarů v oblasti kancelářských potřeb, za dva roky svého působení na internetu dosáhla on-line prodejů za 512 milionů dolarů.

Snaží se přitom, aby se nesnížil objem prodeje v tradičních obchodech. Průměrný roční nákup malého firemního zákazníka stoupl z 600 dolarů v obchodě na 2800 dolarů on-line. Proto firma výrazně zpomalila otevírání nových kamenných obchodů, ale zato vydává miliony dolarů na rozšíření online aktivit.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  28

Využívání elektronického obchodování

Vytvoření marketingových webových stránek

Návštěvníci webu SonyStyle.com se mohou seznámit s desítkami kategorií výrobků Sony, porovnávat detailní popisy a specifikace, číst odborné recenze apod., mohou si také objednat on-line a platit kreditní kartou. To vše několika operacemi na počítači.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  29

Využívání elektronického obchodování

Vytvoření marketingových webových stránek

Web firmy Life Savers Candystand, která se zaměřuje na obchod s cukrovinkami, žádné cukrovinky neprodává, přesto však funguje jako zábavné místo a slouží podpoře prodeje.

Web je velmi zábavný, doplněný volnými videohrami, velkým množstvím kvízů a sázek, nabízí vzorky atd. Významně tak změnil pohled dětských zákazníků na značku, kterou děti považovaly za nezajímavé sladkosti pro dospělé.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  30

Využívání elektronického obchodování

Vytvoření marketingových webových stránek

Web nyní navštěvuje 2,5 milionů osob měsíčně, převážně dětí a mládeže, kteří zde v průměru tráví 27 minut především hraním různých her, zatímco jsou jim nenápadně předkládány informace o výrobcích.

"Naší filozofií je vytvořit zábavné online místo, které odráží zábavnost a kvalitu spojenou se značkou LifeSavers," říká Silvio Bonvini, hlavní manažer pro nová media. "Za cenu dvou televizních spotů máme marketingový nástroj, který funguje čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce".

Přestože se tu nic neprodává, rozruch, který web vytváří, je ideálním nástrojem pro přilákání zákazníků, obvykle formou zaslání bezplatného vzorku nového výrobku poštou.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  31

Využívání elektronického obchodování

Vytvoření marketingových webových stránek

Navíc obchodní zástupci firmy web používají jako nástroj k upevnění distribučních dohod při svém jednání s maloobchodníky.

Je rovněž efektivní pro získání zpětné vazby od zákazníka. Jeho funkce "What do you think" zaznamenala od spuštění v březnu 1997 přes milion reakcí.

"Je to neustálá komunikace, kterou předáváme přímo lidem odpovědným za tvorbu značky," říká Bonvini. "Není filtrovaná žádnou agenturou nebo jinak upravována. Připomínky vedly k úpravě balení jednoho z produktů a obnovení jedné z příchutí."

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  32

Využívání elektronického obchodování

Vytvoření marketingových webových stránek

Podle expertů je vhodné při tvorbě webu dodržovat následujících 7C:

 1. kontext (context): celková dispozice a design
 2. obsah (content): text, obrázky, zvuky a video
 3. společenství (community): způsob, který umožňuje vytváření společenství a komunikaci mezi uživateli
 4. přizpůsobení (custimization): schopnost přizpůsobit stránky různým uživatelům nebo možnost individuálního přizpůsobení stránek uživatelem
 5. komunikace (communication): jak je umožněna komunikace web-uživatel, uživatel-web a obousměrná komunikace
 6. propojení (connection): míra propojení s jinými weby
 7. obchod (commerce): schopnost umožnit obchodní transakce

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  33

Využívání elektronického obchodování

Vytvoření marketingových webových stránek

zainteresovaní uživatelé internetové reklamy jsou ovlivněni hodnocením (vědomým či podvědomým) pěti vlastností:

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  34

Využívání elektronického obchodování

Techniky internetové reklamy

Techniky internetové reklamy

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  35

Využívání elektronického obchodování

 

Vývojové trendy v internetové reklamě

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  36

Využívání elektronického obchodování

Internetová reklama v budoucnosti

Internetová reklama v budoucnosti

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  37

Využívání elektronického obchodování

Vývojové trendy v internetové reklamě

Obsah spojený se zkušeností

Obsah spojený s nákupní zkušeností

Sponzorovaný obsah

Zacílený obsah

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  38

3. Sledování efektivnosti internetové komunikace

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  39

Sledování efektivnosti internetové komunikace

 

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  40

Sledování efektivnosti internetové komunikace

 

InSites, vedoucí evropská výzkumná internetová agentura, zpracovala model hodnocení výkonnosti webové stránky, založený na vědecky testovaných dotaznících, přizpůsobitelných specifickým výzkumným problémům a potřebám.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  41

Sledování efektivnosti internetové komunikace

 

lze definovat několik typů měření efektivnosti:

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  42

Sledování efektivnosti internetové komunikace

při "stopování" návštěvníka webu se často výše uvedené ukazatele sumarizují do následujících poměrových veličin:

Dojem, prokliknutí a přenos inzerátů se dají měřit u různých typů reklamy stejného zadavatele denně, a tím sledovat jejich efektivnost.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  43

Sledování efektivnosti internetové komunikace

 

Tento týden Minulý týden % změna
Dojem z grafiky 62,210 65,305 - 4,74
Skrytý verbalizovaný dojem 32,501 36,204 - 10,23
Celkový dojem 94,711 101,509 - 6,70
Grafické prokliknutí 6,210 5,705 + 8,85
Celkové prokliknutí 7,450 6,217 + 19,83

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  44

Sledování efektivnosti internetové komunikace

 

Tento týden Minulý týden % změna
Přenos inzerátu 7,110 5,902 + 20,47
Míra grafických prokliknutí 9,98 % 8,73 % + 14,32
Míra všech prokliknutí 7,87 % 6,12 % + 28,59
Přenos inzerátu/Celkový dojem 7,51 % 5,81 % + 29,26
Přenos inzerátu/Celkový počet prokliknutí 94,30 % 94,93 % - 0,66

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  45

4. Budoucnost elektronického obchodování

e-commerce má před sebou k vyřešení zejména tyto výzvy:

On-line marketing se stane úspěšným obchodním modelem pro mnohé společnosti - Amazon.com, e-bay či Yahoo! i pro Dell Computer, Cisco Systém, General ElectricHewlett Packard.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  46

Budoucnost elektronického obchodování

Omezený dosah ve vztahu ke spotřebiteli

Zkreslené demografické a psychografické charakteristiky

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  47

Budoucnost elektronického obchodování

Chaos a nepořádek

Bezpečnost

Etické otázky

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  48

5. Otázky k zamyšlení

 

 1. Popište na příkladech marketingové komunikační možnosti přinášené informačními technologiemi.
 2. Jak internet ovlivňuje prvky marketingového mixu? Uveďte na příkladech.
 3. Co představuje pojem "nová ekonomika"?
 4. Na příkladech vysvětlete rozdíl mezi customization a customerazation.
 5. Na příkladech popište prodej konečným spotřebitelům. Uveďte příklady.
 6. Popište formu prodeje mezi firmami. Uveďte příklady.
 7. Co je podstatou obchodu mezi spotřebiteli? Uveďte příklady.
 8. Jak funguje obchod iniciovaný zákazníkem? Uveďte příklady.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 20.06.2024, 04:14:15strana  49

Otázky k zamyšlení

 

 1. Vyjmenujte základní zdroje příjmů firem na internetu.
 2. Charakterizujte podnikání čistě internetové firmy. Uveďte příklady.
 3. Charakterizujte podnikání firmy se smíšeným modelem. Uveďte příklady.
 4. Co ovlivňuje hodnocení webu uživatelem?
 5. Popište techniky reklamy na internetu. Uveďte na příkladech.
 6. Jaké informace jsou sbírány o uživateli při vstupu na web?
 7. Jaké typy měření efektivity reklamy lze provádět? Uveďte na příkladech.
 8. Jaké veličiny je možné u reklamy měřit? Uveďte na příkladech.
 9. Jaké problematiky řeší elektronické obchodování do budoucna? Uvedťe na příkladech.

 

(i) Konec výpisu prezentace.