[halek.info] Prezentace k přednáškám z předmětu PRODEJ A REKLAMA

09. Činnost reklamních agentur

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  úvod

Úvod

V České republice existuje cca 1 500 subjektů, které uvádějí, že jsou reklamními agenturami nebo se touto činností zabývají.

Ve skutečnosti reprezentují cca 90 % reklamních výdajů agentury, které jsou členy Asociace komunikačních agentur (AKA) a Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA-MK).

Reklamní agentura je tedy vlastně firma, která napomáhá klientům při plánování, přípravě, realizaci a hodnocení všech reklamních projektů nebo jejich částí a mezi jejich časté aktivity patří budování vztahů s veřejností (public relations).

Odkazy

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  01

1. Reklamní agentura

Asociace komunikačních agentur

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  02

Reklamní agentura

 

Asociace komunikačních agentur

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  03

Reklamní agentura

 

Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  04

Reklamní agentura

 

Rada pro reklamu

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  05

Reklamní agentura

 

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  06

Reklamní agentura

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  07

Reklamní agentura

Reklamní agentura

 • je tedy vlastně firma, která poskytuje marketingové služby v oblasti reklamy.
 • napomáhá klientům při plánování, přípravě, realizaci a hodnocení všech reklamních projektů nebo jejich částí.

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  08

Výběr reklamní agentury

 

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  09

Výběr reklamní agentury

 

Před zahájením výběrového řízení na reklamní agenturu bychom se měli zamyslet nad následujícím:

 1. výběr a udržení správné agentury má pro zákazníka zásadní význam, neboť právě reklamní agentura může hrát při propagaci jeho značek klíčovou úlohu. Dlouhodobé vztahy síle značek přispívají. Snažte se spíše o to, aby existující vztahy fungovaly, a nedomnívejte se, že výběr jiné agentury je jediným nutným řešením.
 2. Pokud vyvstane požadavek nové reklamní kampaně, není vždy jediným správným rozhodnutím zahájit výběrové řízení. Alternativním řešením pro zákazníka je zkontaktovat agenturu, kterou již zná, například z práce na propagaci jiných značek.

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  10

Výběr reklamní agentury

 

 1. Pokud se zákazník rozhodne pro výběrové řízení, pak není vždy nezbytné jít do kompletního kreativního řešení. Někdy může stačit zpracování strategických směrů a řešení.
 2. V procesu výběrového řízení se musí zákazník s agenturou dohodnout na autorských právech a na zachování tajemství týkajících se materiálů, které zpracuje agentura, anebo materiálů dodaných klientem agentuře.
 3. Cílem výběrového řízení, které je popsáno následně v deseti krocích, je optimalizovat kvalitu nabídek a pravděpodobnost výběru nejvhodnějšího partnera.

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  11

Deset kroků výběrového řízení na reklamní agenturu

1. Připravte všechny potřebné vstupní informace:

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  12

Deset kroků výběrového řízení na reklamní agenturu

2. Vyzvěte maximálně tři agentury, aby se zúčastnily výběrového řízení (nebo maximálně čtyři, pokud zahrnete i tu, s níž jste dosud spolupracovali):

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  13

Deset kroků výběrového řízení na reklamní agenturu

3. Promyslete si, jaké by měly být požadované výsledky řízení, a podle toho připravte brief:

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  14

Deset kroků výběrového řízení na reklamní agenturu

 

4. Promyslete si, jakou dobu budou agentury potřebovat na zpracování prezentace podle zadání:

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  15

Deset kroků výběrového řízení na reklamní agenturu

 

5. Serióznosti a vážnosti výběrového řízení napomůže poskytnutí finanční odměny, kterou prokážete, že vám na výběrovém řízení skutečně záleží:

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  16

Deset kroků výběrového řízení na reklamní agenturu

 

6. Poskytněte vstupní marketingové údaje, jejich interpretaci a vyjasnění:

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  17

Deset kroků výběrového řízení na reklamní agenturu

 

7. Ujasněte si úlohu všech zainteresovaných na obou stranách a stanovte objektivní systém hodnocení:

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  18

Deset kroků výběrového řízení na reklamní agenturu

 

8. Trvejte na nezbytných obchodních náležitostech před tím, než provedete výběr:

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  19

Deset kroků výběrového řízení na reklamní agenturu

 

9. Rozhodujte se rychle a informujte seriózně:

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  20

Deset kroků výběrového řízení na reklamní agenturu

10. Navažte s novou agenturou spolupráci a chovejte se k neúspěšným agenturám zdvořile:

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  21

2. Soutěže v oblasti reklamy

 

Duhová kulička

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  22

Soutěže v oblasti reklamy

 

Zlatá pecka

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  23

Soutěže v oblasti reklamy

 

Zlatá pecka

Mezi vítězné exponáty patří např.:

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  24

Soutěže v oblasti reklamy

Soutěž efektivity Effie

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  25

Soutěže v oblasti reklamy

         Výsledky EFFIE za rok 2007         

Kategorie potraviny a nápoje:

Kategorie ostatní rychloobrátkové zboží

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  26

Soutěže v oblasti reklamy

         Výsledky EFFIE za rok 2007         

Kategorie finanční služby

Kategorie výrobky dlouhodobé spotřeby

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  27

Soutěže v oblasti reklamy

         Výsledky EFFIE za rok 2007         

Kategorie sociální,ekologický, kulturní marketing

 

         Výsledky soutěže EFFIE z roku 2008         

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  28

3. Public relations (práce s veřejností)

 

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  29

Public relations (práce s veřejností)

 

pokrývají řadu aktivit propojených s dalšími prvky komunikačního mixu, např.:

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  30

Public relations (práce s veřejností)

Silné stránky PR

Silné stránky PR

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  31

Public relations (práce s veřejností)

 

Silné stránky PR

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  32

Public relations (práce s veřejností)

Slabé stránky PR

Slabé stránky PR

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  33

Public relations (práce s veřejností)

 

Slabé stránky PR

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  34

Public relations (práce s veřejností)

Trendy a problémy v oblasti PR

Trendy a problémy v oblasti PR

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  35

Public relations (práce s veřejností)

Cílové skupiny PR

Různé typy PR a veřejnost

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  36

Public relations (práce s veřejností)

 

Cílové skupiny PR

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  37

Public relations (práce s veřejností)

Cíle a úkoly PR

Cíle a úkoly PR

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  38

Public relations (práce s veřejností)

 

Interní PR

Banka, která provádí reklamní kampaň propagující kvalitu služeb, musí motivovat zaměstnance k této kvalitě v každodenních kontaktech se zákazníky, protože jinak bude kampaň znehodnocena případným nepatřičným chováním zaměstnanců.

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  39

Public relations (práce s veřejností)

Veřejné záležitosti, vztahy

Světová federace reklamních agentur (WFA - World Federation of Advertisers) je mezinárodní lobbyistická skupina, která se jménem světového společenství reklamních agentur snaží ovlivňovat vládní regulace v oblasti podpory prodeje, monitorovat anebo ovlivňovat nátlakové skupiny apod.

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  40

Public relations (práce s veřejností)

PR a vztah k médiím

média jsou nejdůležitějším článkem ve vztahu k veřejnosti, a proto je extrémně důležité:

Po problému s testem Mercedesu třídy A (losí test) byla firma schopna rychle neutralizovat negativní publicitu pečlivou PR kampaní zaměřenou na specializovaný tisk.

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  41

Public relations (práce s veřejností)

 

Marketingové PR

PR kampaně jsou životně důležitou podporou marketingu v oblasti populární hudby, kde jednotlivé úkoly realizují specialisté.

Komerční úspěch začíná vybudováním patřičné image daného umělce. Konzultanti na image mu řeknou, jaký typ hudby potřebuje, jaký zvuk, jaké oblečení, kdy a jak poskytovat interviewjak se chovat v běžném životě.

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  42

Public relations (práce s veřejností)

 

Marketingové PR

Mediální agenti a manažeři navrhnou strategii, jež často zahrnuje také jakýsi bulletin nazývaný "franzine" a následně i "lákadla pro tisk".

Publicita se vytváří pomocí oblíbených časopisů, kde se publikují sdělení typu: K. A. unikl smrti při strašné dopravní nehodě nebo To je nová přítelkyně Jana B. či Petr W., hudebník skupiny J. a  C., odmítl obvinění z užívání drog.

Propagátoři ovlivňují DJs a rozhlasové producenty, aby získali pro zpěváka vysílací čas.

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  43

Public relations (práce s veřejností)

 

Marketingové PR

Specialisté na video spolupracují s televizí, aby odvysílala klipy. Je vyroben soubor pro tisk, obsahující CD, životopis, prohlášení a výňatky z tisku.

Organizují se tiskové konferencepodpůrná turné pro novináře.

Nejdůležitějším úkolem je dostat zpěváka co nejdříve na první místa žebříčku a také ho tam udržet.

Všechny tyto aspekty jsou soustavně sledovány a vylepšovány, aby se zájem o zpěváka udržel při životě.

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  44

Public relations (práce s veřejností)

Nástroje a kanály

Nástroje a kanály PR

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  45

Public relations (práce s veřejností)

 

Pravidla pro dobré vztahy s médii

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  46

Public relations (práce s veřejností)

 

Pravidla pro dobré vztahy s médii

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  47

Public relations (práce s veřejností)

Měření výsledků PR

Ukazatel výstupu

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  48

Public relations (práce s veřejností)

 

Měření výsledků PR

Ukazatel vstupů

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  49

Public relations (práce s veřejností)

 

Měření výsledků PR

Ukazatel úspěchu

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  50

4. Otázky k zamyšlení

 

 1. Jakým způsobem je u nás regulována reklama?
 2. Jak funguje samoregulace v reklamě?
 3. Jaké jsou pravomoci Rady pro reklamu.
 4. Vysvětlete pojem reklamní agentura.
 5. Za jakých podmínek je vhodné zvolit spolupráci s reklamní agenturou?
 6. Popište proces výběru reklamní agentury.
 7. Co je důležité vědět před konečným rozhodnutím o výběru agentury?
 8. Jaké znáte nejznámnější soutěže v oblasti reklamy?

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 25.05.2024, 01:37:44strana  51

Otázky k zamyšlení

 

 1. Co je cílem práce s veřejností a k čemu ji lze využívat?
 2. Jak navazuje činnost PR na ostatní prvky marektingového mixu?
 3. Jaké jsou silné a slabé stránky činnosti PR?
 4. Jaké jsou cílové skupiny jednotlivých forem PR činnosti?
 5. V čem je důležité udržovat dobré vztahy s médii?
 6. Na základě čeho lze měřit efektivnost PR. Uveďte příklady.
 7. Jakých nástrojů využívají marketingové PR?
 8. Uveďte příklady, jaké nástroje lze využívat pro jaké komunikační kanály.

 

(i) Konec výpisu prezentace.