[halek.info] Prezentace k přednáškám z předmětu PRODEJ A REKLAMA

10. Prezentace firmy na výstavách

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  úvod


Úvod

Výstavy a veletrhy patří mezi nejstarší komunikační nástroje a jejich vznik lze datovat do období starého Říma.

Jsou místem, kde se setkávají výrobci a obchodníci určité kategorie produktů nebo odvětví.

Jelikož se jedná o příležitosti málo časté je třeba o to větší pozornost věnovat vhodné formě prezentace firmy a její důkladné přípravě.

Odkazy

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  01

1. Výstavy a veletrhy

 

Veletrhy

Jsou místem, kde se setkávají výrobci a obchodníci určité kategorie produktů nebo odvětví, aby jednali o obchodu, prezentovali a demonstrovali své výrobky a služby, vyměnili si nápady a názory, navázali kontakty a také svou produkci prodávali nebo nakupovali.

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  02

Výstavy a veletrhy

 

Veřejné výstavy nebo-li všeobecné veletrhy jsou otevřeny veřejnosti a lze identifikovat následující typy:

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  03

Výstavy a veletrhy

 

Obchodní výstavy slouží odborníkům z určité oblasti aktivit nebo průmyslových odvětví. Rozlišujeme čtyři typy:

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  04

Výstavy a veletrhy

 

Obchodní výstavy - rozlišujeme čtyři typy:

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  05

Výstavy a veletrhy

Typy výstav podle typu návštěvníků a vystavovatelů

Typy výstav podle typu návštěvníků a vystavovatelů

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  06

Výstavy a veletrhy

 

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  07

Výstavy a veletrhy

 

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  08

Výstavy a veletrhy

Marketingové komunikační cíle účasti na veletrhu

Marketingové komunikační cíle účasti na veletrhu

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  09

Výstavy a veletrhy

 

Cíle a cílové skupiny

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  10

Výstavy a veletrhy

 

Cíle a cílové skupiny

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  11

Výstavy a veletrhy

 

Cíle a cílové skupiny

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  12

Výstavy a veletrhy

Mezi typické oblasti zájmu návštěvníků výstav patří:

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  13

Výstavy a veletrhy

Plánování účasti na výstavě nebo veletrhu

Plánování účasti na výstavě nebo veletrhu

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  14

Výstavy a veletrhy

 

Plánování účasti na výstavě

Ve výběru nejvhodnější výstavy může pomoci několik kritérií:

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  15

Výstavy a veletrhy

 

Plánování účasti na výstavě

Ve výběru nejvhodnější výstavy může pomoci několik kritérií:

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  16

Výstavy a veletrhy

 

Hodnocení efektivnosti

chce-li vystavovatel porovnat výstavu s dalšími marketingovými a komunikačními nástroji v průběhu určité doby, může využít poměrový ukazatel koeficient účinnosti prodeje.


Koeficient účinnosti prodeje =
Administrativní náklady na objednávku získanou na veletrhu / Administrativní náklady na objednávku při použití jiných prodejních kanálů nebo médií

Základní podmínkou měření efektivnosti jsou kvantitativně definované konkrétní cíle.

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  17

Výstavy a veletrhy

Proč nezačlenit výstavy a veletrhy do komunikačního mixu?

výzkumu názorů na účast na výstavách mezi managementem firem vyplynuly následující důvody:

 • Vysoké náklady
 • Nevyvolávají dost prodejů
 • Existující podpůrný mix stačí
 • Pouze několik mých zákazníků navštěvuje výstavy a veletrhy
 • Nehodí se jim návštěvnost
 • Výstavy nejsou tradiční pro mé odvětví
 • Na výstavě je mnoho konkurentů
 • Nikdy neuvažuji o účasti

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  18

2. Prezentace firmy

 

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  19

Prezentace firmy

 

Firma Johnson & Johnson poskytuje prodejcům virtuální prezentace v oblasti sterilních výrobků, původně navržené k použití na konferencích.

Zařízení bylo uzpůsobeno obchodním jednáním a sestává se z malého dvd přehrávače s LCD monitorem a pěti sluchátky., který lze přenášet v běžné aktovce.

Potenciální zákazník může také dostat přilbu a absolvovat virtuální procházku vnitřkem sterilizačního systému Sterrad.

Prezentace tak poskytne mnohem více informacízajímavějším způsobem než jen pouhým předvedením zařízení.

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  20

Prezentace firmy

 

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  21

Prezentace firmy

 

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  22

Prezentace firmy

 

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  23

Prezentace firmy

 

Struktura prezentace

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  24

Prezentace firmy

 

Struktura prezentace

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  25

Prezentace firmy

 

Příprava na prezentaci

měla by probíhat v následujících krocích:

 1. Určení cíle projevu.
 2. Shromáždění materiálů k tématům projevu.
 3. Ověření si skupiny posluchačů.
 4. Přizpůsobení struktury projevu tématu a účastníkům. Analýza posluchačů znamená, že zvážíme, proč se lidé prezentace účastní, kolik jich bude, jaké jsou znalosti přednášeného tématu, jak vnímají roli prezentujícího, jaký bude způsob vyjadřování, kterému budou rozumět apod.
 5. Příprava praktických příkladů.

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  26

Prezentace firmy

 

Příprava na prezentaci

 1. Ujasnění si klíčových míst projevu - sestavit si seznam bodů, kterým se chceme v prezentaci věnovat.
 2. Zajištění návaznosti jednotlivých částí projevu - neopomenout logickou posloupnost bodů a návaznost jednotlivých částí.
 3. Časový rozvrh.
 4. Sestavení písemného konceptu projevu.
 5. Rozhodnutí o použití technických pomůcek.
 6. Seznámení se s prostorem projevu.
 7. Využití zpětné vazby z předchozích prezentací.
 8. Zopakování si prezentace, vyzkoušení.

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  27

Prezentace firmy

 

Fáze prezentace

Prezentaci můžeme rozdělit do 5 fází:

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  28

Prezentace firmy

 

Fáze prezentace

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  29

Prezentace firmy

 

Fáze prezentace

Základem správné prezentace je vědět, čeho chcete dosáhnout a jaká by měla být odezva publika.

Není účelné předvádět podrobné výpočty a zacházet do detailů.

Mělo by jít spíše o celkové ovlivnění posluchačů a apelování na jejich postoje, hodnoty normy.

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  30

3. Sponzoring

 

Sponzorství

investování peněz nebo jiných vkladů do aktivit, jež otevírají přístup ke komerčně využitelnému potenciálu, spojenému s danou aktivitou.

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  31

Sponzoring

Co je sponzorství a jak funguje?

Sponzorství sdílí dva základní reklamní cíle:

Mezi sponzorstvím a reklamou je však mnoho rozdílů:

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  32

Sponzoring

Co je sponzorství a jak funguje?

Mezi sponzorstvím a reklamou je však mnoho rozdílů:

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  33

Sponzoring

 

Výrobce automobilů Opel je jedním z hlavních sponzorů akce "Night of the Proms" (hudební festival v Belgii).

Na tuto akci jsou zváni jejich dealeři a ostatní obchodní partneři a po skončení festivalu se pro ně pořádají recepce.

Tento typ sponzorství je součástí firemní public relations, ale protože festival organizuje firma Opel, není to případ marketingových událostí.

Tento typ marketingu může být definován tak, že prostřednictvím různých prvků podpůrného mixu organizuje příležitosti pro naplnění strategických marketingových cílů.

Příkladem takového postupu byla i "Camel Trophy".

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  34

Sponzoring

Mezinárodní kosmetická firma Body Shop se snaží o spojení společensky ohleduplného podnikání se ziskovostí.

Výrobky prodávané v jejich obchodech jsou přátelské k životnímu prostředí, vyrobené z přírodních látek a baleny do recyklovaných nebo recyklovatelných obalů, doplněné jednoduchými a pravdivými informacemi pro zákazníky.

Suroviny pocházejí ze zemí tzv. třetího světa a jsou nakupovány za přiměřené ceny.

Produkty nejsou testovány na zvířatech. Tato firma sponzoruje řadu aktivit, jako jsou např. Greenpeace, Děti ZeměAmnesty International.

Také místní franšízy jsou vedeny ke sponzorství lokálních projektů.

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  35

Sponzoring

Dalším příkladem je Hanna Anderson, americká zásilková firma prodávající dětské oblečení.

Tato společnost aktivně podporuje přátelský vztah k životnímu prostředí.

Pokud si zákazník nepřeje dostávat katalogy, okamžitě to zařídí.

Přijdou-li zákazníkovi dva katalogy a sdělí to firmě, dostane kupon na 5 dolarů.

Zákazníci dostanou 20% slevu na další nákup, vrátí-li použité oblečení zpět firmě.

Takto použité oblečení je poskytováno chudým rodinám (tzv. Hannadown program). Pět procent zisku před zdaněním je věnováno sponzorství humánitárních aktivit.

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  36

Sponzoring

 

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  37

Sponzoring


Omezení reklamy na cigarety v různých zemích Evropy donutilo výrobce hledat jiné komunikační kanály.

Tradiční reklamu nahradily akce jako byla například Camel Trophy nebo závody Formule 1.

Avšak belgická legislativa, nejpřísnější v Evropě, zastavila od počátku roku 1999 nejen reklamu, ale i sponzorství tabákových výrobků.

Na to reagovala mezinárodní automobilová federace FIFA výhružkou, že nepovolení konání závodů Formule 1 ve Francochamp.

K tomu se přidaly místní orgány a politici tvrzením, že důsledkem zákazu bude ztráta stovek pracovních příležitostí, spojených právě s konáním závodů.

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  38

Sponzoring

 

Také Evropská unie připravuje postup pro zavedení takové legislativy i v ostatních členských zemích.

Výsledek se již dostavil: závody Formule 1 byly přesunuty do východní Evropy a Asie, kde je legislativa mnohem přátelštější s tím, že dopad na západoevropské diváky bude stejný díky televizním přenosům.

Rozsah vystavení divákům je enormní.

Odhaduje se, že závody Formule 1 navštěvuje přibližně 3,5 milionu lidí a 330 mil. ve 160 zemích je sleduje v televizi.

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  39

Sponzoring

Cíle a cílové skupiny

Cíle sponzorství

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  40

Sponzoring

 

Výrobce piva sponzorující určitou akci může mít výhradní právo prodávat na ní své pivo.

Spojení jména značky s určitou událostí nebo akcí může zlepšit její image u určité cílové skupiny - Volvo sponzorující golf a tenis nebo Adidas sponzorující mimo jiné fotbal.

Bank of Ireland, která sponzorovala Gaeli Football a hudební festival, usilovala o rozvoj firemní identity a image firmy přenesením hodnot sponzorovaných aktivit mezi širokou veřejnost i mezi vlastní zaměstnance. Chtěla tím zvýšit hrdost svých zaměstnanců a být vnímána jako žádoucí zaměstnavatel.

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  41

Sponzoring

Typy sponzorství

Typy sponzorství

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  42

Sponzoring

Typy sponzorství

Sponzorství spojené s určitou událostí

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  43

Sponzoring

Typy sponzorství

Sponzorství transakcí

MUSH
(municipal - lokalita, university - univerzita, vzdělávání, social - společnost, hospital - nemocnice)

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  44

Sponzoring

Typy sponzorství

Ambush marketing - sponzorství ze zálohy

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  45

Sponzoring

Typy sponzorství

Ambush marketing - sponzorství ze zálohy

Skóre zapamatování a rozpoznání sponzorů a ambusherů diváky během Zimních olympijských her v roce 1998 ukazuje, že oficiální sponzoři byli sice zapamatováni častěji než ambusheři, ale pouze ve čtyřech ze sedmi kategorií.

Proto nepřekvapuje, že oficiální sponzoři chtějí být jedinými, aby zabránili ambusherům parazitovat na efektivnosti jejich akce, a tím ji snižovat.

Coca-Cola například zorganizovala během olympijských her v roce 1996 velmi přísný bezpečnostní systém, aby zabránila Pepsi provádět ambushing.

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  46

Sponzoring

Výběr projektu ke sponzorování

Výběr projektu ke sponzorování

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  47

Sponzoring

Kritéria hodnocení návrhů na sponzorství

Kritéria hodnocení návrhů na sponzorství

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  48

Sponzoring

Typy měření efektivnosti sponzorství

Typy měření efektivnosti sponzorství

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  49

Sponzoring

Měření efektivnosti sponzorství

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  50

4. Otázky k zamyšlení

 

 1. Jaké znáte typy veletrhů a výstav? Uveďte příklady.
 2. Uveďte typy obchodních výstav a čím se odlišují.
 3. Uveďte, jaké komunikační cíle může veletrh naplňovat.
 4. Jaké cíle lze sledovat účastí na veletrhu, uveďte na příkladech.
 5. Kdo jsou cílové skupiny při účasti na veletrhu?
 6. Popište postup plánování účasti na veletrhu.
 7. Vyberte základní body, na které je třeba myslet při přípravě účasti na veletrhu.
 8. Uveďte, jak lze měřit a srovnávat efektivnost výstavy.

 

 10. Prezentace firmy na výstaváchhalek.info – 27.02.2024, 09:29:46strana  51

Otázky k zamyšlení

 

 1. Co je předpokladem dobré prezentace na veletrhu?
 2. Jaká je doporučovaná struktura prezentace firmy, uveďte na příkladu.
 3. Ve stručnosti shrňte důležité body, které je třeba připravit před vlastní prezentací.
 4. Definujte na příkladech pojem sponzoringu.
 5. Jaké jsou cíle sponzoringu,
 6. Jak sponzorství funguje?
 7. Kdy je působení sponzoringu efektivní?
 8. Uveďte na příkladech jednotlivé typy sponzorství.

 

(i) Konec výpisu prezentace.