Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

Marketingový výzkum

Co udělat s produktem, jenž zaznamenává podprůměrné či neuspokojivé zisky?

 

StrategiePotřebné marketingová informace
Prodávej
více
Velikost trhu pro uchycení produktu je dostatečná?
Máme přehled o trhu v jednotlivých segmentech?
Jaký podíl na trhu má zabraný konkurence?
Dostupnost produktu je dobrá?
(odpovídající maloobchodní síť)
Provedli jsme informování spotřebitelů o produktu?
Mají spotřebitelé o produkt vůbec zájem?