Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

Otázky k zamyšlení

 

  1. Jaké jsou cíle prodejní politiky?
  2. Jaké marketingové nástroje ovlivňují prodejní politiku a jakým způsobem?
  3. Vyjmenujte faktory, které ovlivňují růst užívání podpor prodeje.
  4. Na koho může být podpora zaměřena? Uveďte příklady.
  5. Jaké je zacílení jednotlivých forem podpory prodeje?
  6. Popište potenciální efekty podpor prodeje. Doplňte o příklady.
  7. Uveďte příklady minimálně 5 nástrojů zákaznické podpory.
  8. Uveďte příklady minimálně 3 nástrojů obchodní podpory.