Obsah prezentace zavřít okno

Úvod

Pro dobré zvládnutí prodejních technik musí prodejce zvládnout také základy psychologie prodeje.

Jako prvotní je nutnost u prodejce vybudovat předpoklady pro to, aby se z něj vůbec úspěšný prodejce mohl stát.

Druhým zdrojem předpokladů je celková prodejní politika firmy. Ta vychází a je ovlivňována všemi 4 P marketingového mixu.

Jednou z přímých technik ovlivňování prodeje je "podpora prodeje".

Odkazy