Obsah prezentace zavřít okno


Úvod

Základem pro to, aby měl prodejce co prodávat je, aby se k němu zboží dostalo od výrobce. To se děje prostřednictvím distribučních cest.

Subjekty, které na distribučních cestách zajišťují prodej konečným spotřebitelům patří do kategorie maloobchodů.

Jiné subjekty, které se na distribuci rovněž podílejí, ale prodávají zboží za účelem využití k další výrobě, nebo k následnému prodeji konečnému spotřebiteli, se nazývají velkoobchody.

Odkazy