Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

Marketingový komunikační mix

Osobní prodej

osobní prezentace nabídky, jejímž cílem je prodej výrobků nebo služeb a vytvoření dobrého vztahu se zákazníkem.

Přímý marketing

bezprostřední kontakt s přesně určenými individuálními zákazníky s cílem získat jejich okamžitou reakci.

Marketingová komunikace probíhá všude kolem nás - tisk, televizní a rozhlasové vysílání, výstavky na místě prodeje, prémie, slevy, kupóny, speciální inzerce, zpravodajství, prodejní prezentace, výstavy a veletrhů, katalogy, telemarketing, předváděcí stánky, internet a další.