Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

Marketingový komunikační mix

Apple Imac - masová komunikace

Je velmi obtížné předat během třiceti sekund nebo v krátkém inzerátu konkrétní sdělení každému, kdo sedí u televize.

Lidé sledující reklamy mohou mít otázky, které nikdo nezodpoví (jednostranná komunikace).

Zpětná vazba je tedy velmi pomalá a efektivnost vynaložených prostředků může být posouzena později, podle pohybu prodeje a míry povědomí o značce.

Efektivnost je obtížně měřitelná, průzkum trhu je nutný, ale často vykazuje metodologické slabiny.