Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

Marketingový komunikační mix

Dalším způsobem kategorizace komunikačních nástrojů je jejich odlišování podle toho, zda se jedná o komunikaci zaměřenou na image nebo na aktivity.

Za komunikační kampaň zaměřenou na image si účtují reklamní agentury cca 15 % komisionářského poplatku za nakupovaný prostor v médiích.

U komunikační kampaně zaměřené na aktivity není 15 % provize obvyklá.