Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

Marketingový komunikační mix

Cílem bylo oslovit všechny cílové skupiny.

Společnou hodnotou pro všechny cílové skupiny byla "krása" (emotivní aspekt značky), "bezpečnost" (konkrétní faktické vlastnosti), přestože u jednotlivých cílových skupin se lišila váha těchto dvou aspektů.

Architekt či výtvarník se určitě více kloní k emotivnímu aspektu než např. tkadlec.

Kampaň byla zahájena na mezinárodním veletrhu Decosit v Bruselu, kde se také konala tisková konference pro evropské a americké novináře.

Jako hlavní nástroj pro strategickou kampaň zaměřenou na image byly vybrány specializované časopisy, např. Ambiente a World of Interiors.