Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

Integrace marketingové komunikace

Porovnání klasické a integrované komunikace

Klasická komunikace Integrovaná komunikace
Zaměřená na akvizici, prodej

Masová komunikace
Monolog, jednostranná komunikace
Informace jsou vysílány
Informace jsou předávány

Iniciativa je na straně vysílajícího
Přesvědčování
Účinek na základě opakování
Ofenzivnost

Obtížný prodej
Vlastnosti značky
Orientace na transakci
Změna postrojů

Moderní, přímočará, masivní
Zaměřená na udržování trvalých vztahů

Selektivní komunikace
Dialog, dvoustranná komunikace
Informace na vyžádání
Informace - samoobsluha

Příjemce přebírá iniciativu
Informace jsou poskytovány
Účinek na základě konkrétních informací
Defenzivnost

Snadný prodej
Důvěra ve značku
Orientace na vztahy
Spokojenost

Postmoderní, cyklická a fragmentární