Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

1. Marketingový komunikační mix

 

Reklama

jakákoliv forma neosobní placené prezentace a podpory prodeje výrobků, služeb či myšlenek určitého subjektu.

Podpora prodeje

krátkodobé pobídky sloužící k podpoře nákupu nebo prodeje výrobku či služby.

Vztahy s veřejností

snaha o budování pozitivních vztahů veřejnosti k dané firmě, vytváření dobrého institucionálního image společnosti.