Obecné informace

1/ Konzultační hodiny

V letním semestru 2023-2024
úterý od 09:00 do 10:00

avizovat přes E

2/ Symboly / zkratky

E e-mail
C cvičení
P přednáška
1 - 10 čísla cvičení nebo přednášky
DLP dlouhodobý projekt
HAL vyučující Vítězslav Hálek
KM krizový manažer

3/ Informace pro studenty

 • Na cvičeních jsou povoleny 2 neúčasti bez ohledu na jejich důvod.
 • Použití notebooku s aplikacemi nesouvisejícími s výukou daného předmětu = neúčast na C.
 • Účast na P je nepovinná. Student svojí neúčastí ztrácí kontinuitu v probíraných tématech.
 • Komunikace s HAL probíhá prostřednictvím a/ e-mailu s použitím formuláře, umístěného na www.halek.info nebo b/ zasláním E na adresu vitezslav.halek@uhk.cz.

4/ Dlouhodobý projekt (DLP)

 • DLP podmínka pro získání zápočtu / zkoušky.
 • DLP sekvenční zasílání jako celek výhradněformuláře přes E.
 • Do formuláře se vyplňují všechny identifikační údaje.
 • DLPchybějícími údaji (předmět / den / hodina / pořadové číslo cvičení) bude vrácen jako neodevzdaný.
 • DLP zasílá se nejpozději sobota 18:00 každý týden

  1. jednom (1) souboru,
  2. formátech .docx / .pdf a
 • DLP části:
  1. úvodní list,
  2. obsah,
  3. vlastní textčíslovanými stránkami,
  4. seznam použitých zdrojů.
  Podrobněji viz. Pravidla pro úpravu DLP (0.11 MB).
 • Hodnocení DLP / rozsah:
  1. 30+ PLNĚ popsaných stran → hodnocení A / B
  2. 29 - 25 → hodnocení C
  3. 24 - 20 → hodnocení D
  4. 19 - 15 → hodnocení E
 • Nepočítá se úvodní list / obsah / seznam použitých zdrojů.

5/ Zkoušky

 • Splněná docházka na C (povoleny maximálně 2 neúčasti).
 • Za každou další neúčast (nad 2 tolerované) 8 plně popsaných stran DLP navíc.
 • Úplný DLP musí být odevzdán nejpozději 48 hodin před termínem zkoušky. V opačném případě nebude student/ka ke zkoušce vůbec připuštěn/a.
 • Student/ka je povinen/a dostavit se na zkoušku ve stanovený čas. Při pozdním příchodu nebude ke zkoušce připuštěn. Omluvy typu "zaspal", "měl problémy s parkováním" apod. nebudou akceptovány.

6/ Podmínky pro šíření obsahu stránek HALEK.INFO

Je povoleno používat / kopírovat / šířit / upravovat / redistribuovat obsah těchto stránek za podmínky, že použití bude oznámeno autorovi a při použití jakékoliv části obsahu těchto stránek bude vždy uváděn jako zdroj. Podmínkou = zachování svobodného přístupu k textům, kde budou citace použity.

V oznámení uveďte:

 • název práce (díla / publikace), kde bude citace použita,
 • jméno / příjmení autora,
 • instituci / vydavatelství, kde je dílo zpracováno / vydáno.

Kontaktní adresa = vitezslav.halek@uhk.cz.