MRKTG | Témata závěrečných prací

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

 1. Blog jako jeden z nástrojů C2B/B2C komunikace u konkrétního podniku
 2. Budoucí vývojové trendy internetového marketingu
 3. Inovační proces na příkladu konkrétního produktu nebo podniku
 4. Komplexní marketingová strategie podniku (nebo produktu)
 5. Komunikační strategie malého či středního podnikatelského subjektu
 6. Koncert (show) jako nástroj marketingové strategie regionální rozhlasové (televizní) stanice
 7. Marketing vzdělávacích institucí
 8. Marketingová analýza možnosti zlepšení obchodní pozice společnosti
 9. Marketingové plánování jako konkurenční výhoda podniku
 10. Marketingový mix produktu typu služba a jeho zvláštnosti
 11. Marketingový mix vybraného produktu
 12. Marketingový průzkum trhu vybraného produktu
 13. Marketingový výzkum při uvádění nového produktu na trh
 14. Možnosti propojení informatiky a marketingu cestovního ruchu ve vybraném kraji
 15. Marketingová strategie společnosti poskytující služby
 16. Nové trendy marketingu vzdělávacích institucí
 17. Nové trendy v propagaci produktu
 18. Principy regulace reklamního trhu
 19. Specifika internetového marketingu malé a středně velké firmy
 20. Proces přípravy komunikační strategie podniku (nebo jiného subjektu)
 21. Tvorba marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem
 22. Tvorba reklamních kampaní ve veřejné zájmu (BESIP apod.)
 23. Vytvoření komplexní marketingové strategie obce
 24. Vývojové trendy v maloobchodě v ČR za posledních 5 let
 25. Zavádění grafického manuálu v instituci
 26. Způsoby budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ

 1. Analýza pružnosti cen internetových obchodů, specifika internetové konkurence
 2. Etika a morálka v reklamě
 3. Komplexní marketingová strategie podniku (jiného subjektu)
 4. Komplexní výzkum trhu pletacích přízí před umístěním nového produktu
 5. Marketingová využitelnost sportovních akcí
 6. Marketingové nástroje a vývojové trendy v oblasti e-komerce
 7. Marketingové nástroje v oblasti i-aukcí
 8. Marketingové nástroje spojené se sportem (sportovci)
 9. Marketingový výzkum trhu internetového nakupování se zaměřením na formy úhrady
 10. Možné budoucí vývojové trendy internetového marketingu
 11. Možnosti uplatnění a rozvoje health a wellness marketingu
 12. Nástroje a působení politického marketingu na regionální či celostátní úrovni
 13. Nástroje a zacílení propagace státu jako turistické destinace
 14. Politický marketing regionálních volebních subjektů a jeho vztah k marketingu komerčnímu
 15. Problematika zavádění městského informačního systému pro komunikaci s občanem
 16. Rozpracování marketingové strategie významné domácí společnosti při jejím vstupu na globální trhy
 17. Úloha marketingu v textilním podniku pro zachování výroby
 18. Vliv digitalizace TV a rozhlasového vysílání na reklamní trh
 19. Vliv záručních a servisních podmínek na rozhodování spotřebitele
 20. Vliv známosti značky produktu na rozhodování spotřebitele o nákupu
 21. Vytvoření brandu konkrétního produktu (služby)
 22. Využití prvků sociálního marketingu ve vybrané organizaci (vzdělávací, charitativní, sociální, zdravotní)
 23. Vývoj hromadných reklamních médií v souvislosti s digitalizací televizního a rozhlasového vysílání