MRKTG | Kombinovaná forma studia

Informace pro studenty

 • Komunikace s vyučujícím probíhá prostřednictvím e-mailu s použitím formuláře umístěného na www.halek.info nebo zasláním e-mailu na adresu student@halek.info.
 • Do položky VYUČOVACÍ PŘEDMĚT vyberte "KF-MRKTG" (den cvičení, hodinu cvičení a pořadové číslo DLP nevyplňujte).
 • Evidence docházky je prováděna na konci přednášky.

Dlouhodobý projekt (DLP)

 • Vypracování DLP je nezbytné pro možnost účasti na zkoušce.
 • Vypracovaný DLP se zasílá výhradněformuláře nebo e-mailem.
 • Do kontaktního formuláře je student povinen vyplňovat všechny identifikační údaje. DLP s nedostatečnými identifikačními údaji (chybějící předmět, jméno, e-mail) budou vráceny jako neodevzdané. Toto platí i při zasílání zpráv na adresu student@halek.info.
 • Vypracované DLP se zasílají v jednom souboru a ve formátech .doc (.docx) nebo .pdf.
 • Téma DLP je vybraný PRODUKT (výběr produktu bude konzultován s přednášejícím).
 • Základní obsahové náležitosti DLP jsou:
  1. marketingové vlastnosti produktu,
  2. životní cyklus,
  3. 4 P produktu (hodnocení DLP bude E),
  4. 5-7 P produktu (hodnocení DLP bude C-D),
  5. 8-10 P produktu (hodnocení DLP bude A-B).
 • Formální úprava DLP obsahuje:
  1. úvodní list,
  2. obsah,
  3. vlastní text s číslovanými stránkami,
  4. seznam použitých zdrojů.
  Podrobněji viz. Pravidla pro úpravu DLP (0.15 MB).
 • Obrázky a grafy mohou představovat max 30 % objemu DLP.
 • Minimální rozsah DLP je při:
  • 100% docházce na přednášky 8,
  • menší než 100% docházce na přednášky 16
  plně popsaných stran textu (včetně obrázků, grafů apod.). Nepočítá se úvodní list, obsah a seznam použitých zdrojů.