KMRKT | kombinovaná forma studia

Symboly / zkratky

E e-mail
C cvičení
P přednáška
1 - 10 čísla cvičení nebo přednášky
DLP dlouhodobý projekt
HAL vyučující Vítězslav Hálek
KM krizový manažer

Informace pro studenty

 • Studijní text je obsažen v sekci MRKTG - CVIČENÍ.
 • 1. (první) soustředění - CVIČENÍ (C 01 - 05).
 • 2. (druhé) soustředění - CVIČENÍ (C 06 - 10).
 • Předmětem studia není část DLP, která je vždy na konci CVIČENÍ (C 01 - 10).
 • Kombinovaná forma studia má vlastní zadání DLP, viz níže.
 • Komunikace s vyučujícím probíhá E s použitím formuláře na www.halek.info / zasláním E na vitezslav.halek@uhk.cz.
 • Do položky VYUČOVACÍ PŘEDMĚT vyberte "KF-MRKTG" (den cvičení, hodinu cvičení a pořadové číslo DLP nevyplňujte).
 • Evidence docházky je prováděna na konci přednášky / soustředění.

Dlouhodobý projekt (DLP)

 • Téma DLP = vybraný PRODUKT.
 • Základní obsahové náležitosti DLP jsou:
  • 1. 4 P
  • 2. MRKTG vlastnosti produktu
  • 3. životní cyklus / MRKTG strategie
  • 4. substituty (minimálně 2)
 • Formální úprava DLP obsahuje:
  • 1. úvodní list,
  • 2. obsah,
  • 3. vlastní text + čísla stran,
  • 4. seznam použitých zdrojů.
  Podrobněji viz. Pravidla pro úpravu DLP (0.15 MB).
 • Obrázky / grafy max 30 % objemu DLP.
 • DLP = nezbytná podmínka pro zápočet / účast na zkoušce.
 • DLP se zasílá výhradněformuláře / E
 • Do kontaktního formuláře je student/ka povinen/na vyplňovat všechny identifikační údaje.
 • DLPnedostatečnými údaji (chybějící předmět / jméno / E) bude vrácen jako neodevzdaný. Toto platí i při zasílání zpráv na adresu vitezslav.halek@uhk.cz.
 • DLP se zasílá v jednom souboru, ve formátech .doc (.docx) / .pdf.
 • Minimální rozsah DLP při:
  • 100% docházce na přednášky
   = [ 3 produkty 2 zboží + 1 služba ] 9 PLNĚ popsaných stran
  • 50% docházce
   = [ 7 produktů 4 zboží + 3 služby ] 20 PLNĚ popsaných stran
  • nulové docházce řešit se studijním oddělením FIM
  • do PLNĚ popsané stránky se nezapočítá úvodní list / obsah / použité zdroje