FIM VÍTĚZSLAV HÁLEK

MANAGEMENT | Témata závěrečných prací

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

  1. Způsoby řízení pracovního výkonu v praxi
  2. Modely řízení ve veřejné správě na praktických příkladech
  3. Manažerský informační systém a jeho přínosy pro konkrétní podnik
  4. Řízení lidských zdrojů ve vybraném podniku
  5. Specifika organizace a řízení malé či střední firmy

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ

  1. Vývoj vlastních softwarových prostředků a nástrojů pro podnikové řízení
  2. Implementace procesů managementu jakosti v konkrétním podniku
  3. Enviromentální přístupy v managementu firmy
  4. Finanční řízení ve vybraném podniku a hodnocení jeho výsledků
  5. Projektové řízení při vývoji konkrétního softwaru

Pravidla pro zájemce o vedení bakalářských a diplomových prací
najdete v sekci Závěrečné práce.

00011001 == 25 LET