FIM VÍTĚZSLAV HÁLEK

KRIZOVÝ MANAGEMENT | Cvičení


1 Úvod do krizového managementu

2 Krize a příčiny jejich vzniku

3 Řízení kapitálu a majetku v podniku

4 Finanční řízení podniku

5 Krizové řízení podniku

6 Řešení aktuální krize v podniku

7 Insolvenční řízení

8 Oceňování majetkové podstaty

9 Ukončení insolvenčního řízení

10 Likvidace podniku


00011001 == 25 LET