KSELL | Zkoušky

Informace pro studenty

 • Komunikace s vyučujícím probíhá prostřednictvím e-mailu s použitím formuláře umístěného na www.halek.info nebo zasláním e-mailu na adresu vitezslav.halek@uhk.cz.
 • Do položky VYUČOVACÍ PŘEDMĚT vyberte "KSELL" (den cvičení, hodinu cvičení a pořadové číslo DLP nevyplňujte).
 • Evidence docházky je prováděna na konci přednášky.
 • Pravidla účasti na výuce/soustředění: neúčast má vliv na rozsah Dlouhodobého projektu (DLP).
 • Požadavky k zápočtu:

  • při nulové docházce na soustředění není nárok na zápočet,
  • při 100% docházce na soustředění - minimální rozsah DLP 4,
  • při 50% docházce na soustředění - minimální rozsah DLP 8,
  plně popsaných stran formátu A4 textu (včetně obrázků, grafů apod.). Nepočítá se úvodní list, obsah a seznam použitých zdrojů.
 • Počet pokusů na získání zápočtu/zkoušky: 3
 • Výsledné hodnocení předmětu: Známka je udělována podle výsledku písemné a ústní zkoušky.

Dlouhodobý projekt (DLP)

 • Vypracování DLP je nezbytné pro možnost účasti na zkoušce.
 • Vypracovaný DLP se zasílá výhradněformuláře nebo e-mailem.
 • Do kontaktního formuláře je student povinen vyplňovat všechny identifikační údaje. DLP s nedostatečnými identifikačními údaji (chybějící předmět, jméno, e-mail) budou vráceny jako neodevzdané. Toto platí i při zasílání zpráv na adresu vitezslav.halek@uhk.cz.
 • Vypracované DLP se zasílají v jednom souboru a ve formátech .doc (.docx) nebo .pdf.
 • Téma DLP je vybraný PRODUKT (výběr produktu bude konzultován s přednášejícím).
 • Základní obsahové náležitosti DLP jsou:
  1. marketingové vlastnosti produktu,
  2. životní cyklus,
  3. 4 P produktu (hodnocení DLP bude E),
  4. 5-7 P produktu (hodnocení DLP bude C-D),
  5. 8-10 P produktu (hodnocení DLP bude A-B).
 • Formální úprava DLP obsahuje:
  1. úvodní list,
  2. obsah,
  3. vlastní text s číslovanými stránkami,
  4. seznam použitých zdrojů.
  Podrobněji viz. Pravidla pro úpravu DLP (0.15 MB).
 • Obrázky a grafy mohou představovat max 30 % objemu DLP.

Okruhy ke zkoušce

 1. Marketingový výzkum jako zdroj informací o potenciálních zákaznících. Typologie zákazníků.
 2. Budování a řízení vztahů se zákazníky, komunikace se zákazníky a obchodními partnery.
 3. Psychologie prodeje, prodejní politika
 4. Formy podpory prodeje.
 5. Maloobchodní a velkoobchodní formy prodeje, prodejní strategie.
 6. Elektronické obchodování jeho typy a využití. Budoucnost el. obchodování.
 7. Informační systém prodeje, oběh dokladů při prodeji, kontrolní mechanizmy prodeje.
 8. Marketingový komunikační mix a jeho komunikační nástroje.
 9. Příprava reklamní strategie, reklamní plán, rozpočet.
 10. Příprava reklamní kampaně – testování reklamní kampaně, předběžné testy.
 11. Realizace reklamní kampaně, vyhodnocování výsledků,
 12. Postupy tvorby reklamního sdělení v tisku, rozhlasu, televizi.
 13. Přímá reklama, reklama na internetu.
 14. Činnost reklamních agentur, příprava zadání pro agenturu, kontrola realizace, vyhodnocení spolupráce s agenturou.
 15. Prezentace výstavách a veletrzích - plány, rozpočty, příprava, realizace a vyhodnocení výstavy z pohledu pořadatele.
 16. Příprava a zacílení firemní prezentace.
 17. Proces plánování reklamních médií.
 18. Kreativní trendy v oblasti reklamy, e-reklamy, e-komerce.