KRMNG | Témata závěrečných prací

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

 1. Analýza hrozeb a rizik vybraného regionu a jejich dopady na tamější podnikatelské subjekty
 2. Bezpečnostní management firmy a jeho úloha
 3. Krize ve veřejném zájmu a postupy jejich řešení
 4. Krizová komunikace mezi konkrétním podnikatelským subjektem a jeho okolím
 5. Krizový management ve veřejné správě a územní samosprávě, instituce, techniky a možné prostředky
 6. Krizový management vybraného kraje
 7. Krizový profil vybraného podnikatelského subjektu
 8. Legislativní východiska krizového řízení v podnikové sféře
 9. Návrh nových způsobů vypořádání se s riziky definovanými v krizovém plánu
 10. Risk management v podniku
 11. Riziko - metody jeho kvantifikace a optimalizace
 12. Sestavování krizových týmů v podniku
 13. Srovnání jednotlivých způsobů řešení insolvence z pohledu dopadů na podnikatelský subjekt
 14. Testování krizového plánu podniku v praxi
 15. Využití manažerských metod v krizovém managementu
 16. Způsoby začlenění krizového řízení do managementu ve vybrané společnosti

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ

 1. Globální rozbor příčin podnikových ekonomických krizí
 2. Krizové řízení subjektu v oblasti zdravotnictví
 3. Krizové řízení ve veřejné správě
 4. Logistická podpora při řešení mimořádných událostí, využití informačních a telekomunikačních prostředků pro potřeby krizového managementu
 5. Možnosti úpadku nepodnikajících fyzických osob
 6. Možnosti zneužití insolvence v konkurenčním boji
 7. Návrh technické a technologické podpory krizového plánu podniku
 8. Porovnání a zátěžový test krizových plánů společností se stejným předmětem podnikatelské činnosti, vyhodnocení výsledků
 9. Postup přípravy krizového plánu podniku
 10. Prevence podnikatelských krizí
 11. Proces restrukturalizace na příkladu vybraného podniku
 12. Přeshraniční spolupráce složek záchranných systémů v praxi
 13. Revitalizační proces ve vybraném podniku
 14. Testování spolehlivosti krizového plánu vybraného kraje
 15. Tržní ohrožení podniku a možné dopady
 16. Využití prostředků IT v krizovém řízení v existující společnosti
 17. Začlenění krizového managementu do ekonomického a finančního systému podniku
 18. Způsoby snižování podnikatelského rizika v konkrétním podniku