FIM VÍTĚZSLAV HÁLEK

MARKETING | PŘEDNÁŠKY


Doplňky:


1 Marketing - pojem a jeho obsah

2 Orientace marketingu podle typu podniku

3 Marketingové procedury a nástroje

4 Marketingové prostředí podniku

5 Nákupní chování spotřebitelů

6 Komunikační mix

7 Přímý a internetový marketing

8 Umístění produktu na trhu

9 Stanovení ceny produktu

1 Marketingové pojetí ceny
2 Cenové strategie
3 Změny cen
4 Kdo je připraven, není ohrožen
5 Literatura

10 Distribuce produktu

11 Inovace produktů, Mezinárodní marketing