ZMNG II | doporučená literatura

Kliknutím na název publikace zobrazíte obsah ve formátu PDF.

Publikace

  • HÁLEK, V. Plánování a organizování. Hradec Králové: Gaudeamus, vyd. 1, 2007. 181 s. ISBN 978-80-7041-656-3.